اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در بستر تاریخ – علیرضا میلانی

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در بستر تاریخ – علیرضا میلانی

چکیده:

رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در پرتو شناسایی و پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان پذیر است. صرف نظر از اینکه ممکن است برخی از نظام های حقوقی، حسب دیدگاه های سیاسی و بنیادین خود، تلقی خاصی از آن داشته باشند، این اصل امروز اصلی شناخته شده است و در معنای خاص خود به کار می رود. اصل مذکور تا رسیدن به این مرحله سابقه ای طولانی در تکوین و تکامل خود پشت سر گذاشته است. از الواح سفالین تمدن های کهن بین النهرینی تا تمدن های قدیمی آسیای صغیر و کتب مقدس و ادیان الهی همگی نشانی از ردّ پاهای این اصل را در خود دارند. در این راستا، جایگاه این اصل در دوران پیش از عصر روشنگری و پس از آن قابل بررسی است. جامعه ایرانی نیز با این اصل به دو صورت مذهبی و کلاسیک آشنایی یافته است که یکی ناشی از تعالیم فقه جزائی اسلام و دیگری دست‌آوردی برگرفته از نظام حقوقی غربی است.

نویسنده: دکتر علیرضا میلانی

دانلود به لینک مستقیم: دانلود

تهیه کننده: حسن امیری

سایت جهانی

ارسال شده در موضوع :

دیدگاه خود را بنویسید