تفاوت قاضی و دادرس – تفاوت دادسرا و دادگاه – تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

تفاوت قاضی و دادرس – تفاوت دادسرا و دادگاه – تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

تفاوت قاضی و دادرس

قاضی و دادرس هر دو به پرونده رسیدگی می‌کنند ولی دادرس در درجه پایین تری از نظر جایگاه و مقام قرار دارد.
دادرس و قاضی از نظر اصطلاح حقوقی کسانی هستند که به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارند ولی به طور کلی قاضی، رئیس شعبه است و دادرس در صورت مرخصی یا نبود قاضی یا همان رئیس شعبه به جای رئیس شعبه می نشیند و به پرونده ها رسیدگی می‌کند.

تفاوت دادسرا و دادگاه

جرایم کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود و در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و دادسرا یا قرار منع تعقیب صادر می‌کند یا قرار مجرمیت. در صورتی که قرار مجرمیت صادر شود پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود تا مجازات آن مشخص شود. مسائل حقوقی فقط در دادگاه مطرح می شود و به دادسرا ارجاع نمی‌شود.

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

وجه تمایز دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی این است که در دعاوی کیفری دادگاه مجازاتی (مانند زندان، شلاق و قصاص) برای کسی که مرتکب جرم شده است تعیین می‌کند اما در دعاوی حقوقی دادگاه تنها مرتکب عمل و متخلف را به برگرداندن حق قانونی دیگری یا انجام تکلیفش نسبت به او ملزم می‌کند.

پس همان طور که در بالا توضیح داده شد جرایم و دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

نکته بسیار مهم در خصوص تفاوت دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی این است که پرونده‌های کیفری در بسیاری از موارد (مانند رشوه، محاربه، قتل و زنا) حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی‌شوند اما پرونده‌های های حقوقی با پس گرفتن دعوا/شکایت از طرف شاکی خاتمه می‌یابند. شاید قانونگذار خواسته جلوه‌ای از قدرت خود را به جامعه نشان دهد، در واقع این موضوع خاطر نشان می‌کند که در جرائم کیفری شاکی اصلی حاکم (به علت برهم خوردن نظم و امنیت عمومی) است و حاکم نماینده مسلم مردم است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر > تفاوت دادگاه اختصاصی و دادگاه تخصصی

تهیه کننده : سینا قلعه برخورداری

سایت جهانی

ارسال شده در موضوع :

دیدگاه خود را بنویسید