درآمدی بر تاریخ‌نگاری علم حقوق – دکتر حسن جعفری تبار

درآمدی بر تاریخ‌نگاری علم حقوق – دکتر حسن جعفری تبار

تمایز مطالعه تاریخی و غیرتاریخی به اندازه اختلاف میان عین و ذهن است. در بررسی تاریخی حقوق به آنچه به واقع رخ داده پرداخته می شود ، لیکن در حقوق شناسی غیرتاریخی ، آرمانی تحقق نیافته تبیین میگردد. در این مقاله تاریخ نگاری های حقوق به چهار شیوه حکومت محور ، حقوق‌دان محور ، نهاد محور و نظریه محور تقسیم شده و روش پارادایمی در تاریخ نگاری نظریه محور حقوق مورد مداقه قرار گرفته است. حقوق قدیم و جدید را میتوان با سه پارادایم متفاوت از یکدیگر بازشناخت: پارادایم تو نباید و تو میتوانی ( حقوق قدیم ، مبتنی بر حرمت است و حقوق جدید مبتنی بر رخصت ) . پارادایم حقوق رازآلود گذشته و حقوق راززدائی شده مدرن ، و پارادایم ادله اثبات نقدناپدیر قدیم و ادله اثبات نقدپدیر حقوق جدید.

نویسنده : دکتر حسن جعفری تبار

دانلود با لینک مستقیم : دانلود

تهیه کننده : حسن امیری

سایت جهانی

ارسال شده در موضوع :

دیدگاه خود را بنویسید