مخاطرات مصرف سیگار در زنان

مخاطرات مصرف سیگار در زنان

معمولا درصد مصرف سیگار در مردان نسبت به زن ها بیش تر هست ولی این قضیه امروزه با اندکی تفاوت روبه رو شده‌است . امروزه خانم ها نیز به عوارض متفاوت که در عمده مورد ها عوارض روحی و روانی هم این بین نقش دارا هستند به کشیدن سیگار روی می‌آورند و همواره به شدت به مصرف آن عشق نشان میدهند .adar sigar1 min 300x171 - مخاطرات مصرف سیگار در زنان

از لحاظ آنان با کشیدن سیگار احساس شادابی و رفع خستگی را تجربه می نمایند که در واقعیت چنین نمی باشد . نیکوتین جانور در سیگار قادر است رفته رفته بر تن و بخصوص ریه های آنان تأثیر بگذارد و در سود با کاهش توان تنفسی و معضلات دیگر همراه شوند .
از طرفی پژوهش ها نشان می‌دهد که زنان سیگاری سال‌ها بعداز مصرف سیگار بر اساس ارتقاء تعداد نخ های سیگار به بیماری های عروقی هم در گیر خواهند شد . اشخاصی که تپل می باشند و هم زمان از سیگار کشیدن نیز دست نمی کشند به بیماری های قلبی و گرفتگی عروقی دچار میشوند . سکته های قلبی یک کدام از متداول ترین و همینطور یک کدام از بدترین عواقب بعداز مصرف سیگار میباشد . در شرایطی که که در اشخاص جایگاه یک خانواده ی شما بیماری هایی مثل بیماری های قلبی وجود داشته باشد ( بخصوص در سن ذیل ) احتمال هر دسته خطری در شما ارتقاء خواهد یافت .
به جهت اهمیت مضرات مصرف سیگار بارها درباره‌ی این نتیجه ها توضیحاتی مطرح شده شده‌است و نسبتاً تمامی ما از مخاطرات مصرف سیگار آگاهی داریم البته این مورد در زنان به طور مخصوص فعالیت می نماید و بعضی از سیستم های مو جود در بدن آن‌ها را زیر در دست گرفتن خویش قرار می‌دهد و به آن ها جراحت می‌رساند . Electro Smoke 5 min 300x154 - مخاطرات مصرف سیگار در زنان


در حالتی‌که که خانمی از سیگار به کارگیری می نماید و به عارضه ها متعدد نیاز به فعالیت جراحی داشته باشد احتمال خطرها بعداز این اعمال همانند عفونت ها و … ارتقاء می‌یابد . افزون بر آن گاها دیده می شود که بیماری های مرتبط با لثه مانند تورم و خون‌ریزی و چه بسا عفونت درین گونه از خانم ها بیش تر از خانم هایی است که از سیگار استعمال نمی‌کنند .
در صورتیکه که در سنین باروری قرار داشته باشید سیگار کشیدن قادر است بر روی نظم عادت ماهیانه و اندازه خون ریزی شما تأثیر بگذارد . برخی از خانم های سیگاری زودتر از دوره معمول یائسه می‌شوند و به بیماری های استخوانی با شدت بیشتری در گیر خواهند شد . سیگار و نیکوتین مو جود در آن در گردش خون مؤثر بوده و می‌تواند بیماری هایی مانند آب مروارید را ارتقا دهد .

سایت جهانی

ارسال شده در موضوع :

دیدگاه خود را بنویسید