مهم‌ترین نکته در کنار گذاشتن اعتیاد کدام است؟

مهم‌ترین نکته در کنار گذاشتن اعتیاد کدام است؟

اعتیاد را می توان بلایی خانمان سوز دانست . میلیون ها نفر در سر تا سر عالم وجود دارند که در دام اعتیاد گرفتار گردیده اند .Schizophrenia Challenges 091914 6PM img 1280x720 300x169 - مهم‌ترین نکته در کنار گذاشتن اعتیاد کدام است؟

مواد مخدر گونه های مختلفی را مشتمل بر میگردند ; از گونه های مواد صنعتی تا تریاک و بقیه مخدر های گیاهی . اشخاص بخش اعظمی وجو دارا‌هستند که در‌پی یافتن راهی برای ترک اعتیاد و رهایی ابدی از این دام می باشند . ولی چه گونه ممکن است؟

شرط نخستین برای معالجه اعتیاد , گوشه گیری بدون نقص از تمامی ی مواد اعتیادآور است .
اکثر وقت ها شایع است که زنان و مردانی که جدید معالجه اعتیاد خویش را آغاز کرده اند , شدت و وسعت بیماری خویش را دست‌کم می‌گیرند . بیماران اعتیادی اکثر وقت ها سعی می نمایند تا سایر افراد را قانع نمایند که با مواد اعتیاد آور دیگر هیچ مشکلی ندارند , و فقط با یک دسته ماده مخدر یا این که مشروب اختلال دارا‌هستند .
شنیدن مکرر این سخن ها سبب ساز شده تا این سوال را از خویش بپرسیم که چرا شخصی که قصد دارااست خلل اعتیاد خویش را حل نماید عملکرد داراست این واقعیت را که برای مثال کشیدن ماری جوانا , نوشیدن الکل و یا این که مصرف داروهای مخدر و غیر مجاز هم قسمتی از ایراد وی هست , نادیده گرفته یا این که آن را کوچک جلوه دهد؟
جواب ساده است :
وی عملکرد دارااست خویش را فریب دهد که مشکلی ندارد و قادر است مصرف خویش را در دست گرفتن نماید .
وی نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد که در قبال مصرف همگی ی مواد اعتیاد آور عاجز و ناتوان است .
این جور خود فریبی به انواع مختلف در معتادان شایع است .

منشا : تی نیوز

سایت جهانی

ارسال شده در موضوع :

دیدگاه خود را بنویسید