علم و دانش 309

در بدن انسان پرده ای که بین شکم و سینه کشیده شده است چه نام دارد

پاسخ — دیافراگم

طراح سوال — masom_mafan