علم و دانش 137

کدام مفصل قابلیت چرخش 360 درجه ای را دارد

پاسخ — شانه

طراح سوال — rasoul_iran