علم و دانش 65

کدام ویتامین با قرار گرفتن بدن در معرض خورشید تولید میشود

پاسخ — ویتامین D

طراح سوال — nimaaD93