کمبود کدام یک از ویتامین های زیر از عوامل موثر در ابتلا به بیماری ام اس است

علم و دانش 806

کمبود کدام یک از ویتامین های زیر از عوامل موثر در ابتلا به بیماری ام اس است

پاسخ — D

طراح سوال — ندارد