علم و دانش 467

بیگ بنگ حدودا چند سال پیش اتفاق افتاد

پاسخ — 13.8 میلیارد سال

طراح سوال — mehrdad_93