کدام دارو ربطی به بیماریهای اعصاب و روان ندارد

علم و دانش 859

کدام دارو ربطی به بیماریهای اعصاب و روان ندارد

پاسخ — نالیدیکسیک اسید               گزینه های غلط (کلردیازپوکساید.آلپرازولام.لیتیوم کربنات)

طراح سوال — ندارد