کدام یک از اسامی زیر از اسامی ابرها نیست

طلایی 147

کدام یک از اسامی زیر از اسامی ابرها نیست

پاسخ — بروتوس

طراح سوال — Quizofkings