علم و دانش 14

نام باکتری کنسروی چیست

پاسخ — کلستریدیوم بوتولینوم

طراح سوال — Piramoonn