علم و دانش 18

در حدود چند درصد کلسیم بدن در استخوان ها و دندان ها قرار دارد

پاسخ — 99 %

طراح سوال — *mastermind*