علم و دانش 307

نام دیگر طلای سفید در شیمی چیست

پاسخ — پلاتین

طراح سوال — mamad.nafar