علم و دانش 377

رایج ترین کم خونی از کدام نوع می باشد

پاسخ — فقر آهن

طراح سوال — N.1368