علم و دانش 253

کدامیک بالاترین سطح ویتامین A را دارا میباشند

پاسخ — هویج

طراح سوال — kia.naderifard