علم و دانش 74

کدامیک راه انتقال بیماری ایدز است

پاسخ — سرنگ آلوده

طراح سوال — saradrdm