علم و دانش 493

کمبود کدام ویتامین در بدن باعث سفیدی و ریزش مو می شود

پاسخ — B

طراح سوال — خورشید72