کمبود مس در بدن باعث کدام بیماری میشود

علم و دانش 1231

کمبود مس در بدن باعث کدام بیماری میشود

پاسخ — همه موارد (کم خونی.پوکی استخوان.دمای پایین بدن)

طراح سوال — ali-H8