علم و دانش 78

زرد شدن سفیدی چشم و پوست نشانه کدام بیماری میباشد

پاسخ — همه موارد (کیسه صفرا.سرطان معده.کبد)

طراح سوال — reza565reza565