علم و دانش 94

کدام یک از سنگ های زیر جزء سنگ های رسوبی آواری محسوب می شوند

پاسخ — کنگلومرا

طراح سوال — ^__^yasaman