علم و دانش 218

نوزاد قورباغه در ابتدا … و پس از رشد …

پاسخ — گیاهخوار.گوشتخوار

طراح سوال — mahtab.FS