علم و دانش 371

واحد اندازه گیری کدامیک تسلا میباشد

پاسخ — میدان مغناطیسی

طراح سوال — reza.mrv69