علم و دانش 260

در ازدواج دو فرد با تالاسمی مینور با چه احتمالی فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور دارند

پاسخ — 25 %

طراح سوال — Guest_676708278