علم و دانش 259

اختراع اولین هواپیمای دارای موتور مربوط به کیست

پاسخ — برادران رایت

طراح سوال — majid_s_63