علم و دانش 399

شیر کدام حیوان برای گرمازدگی مفید است

پاسخ — شتر

طراح سوال — Aseman1987