علم و دانش 425

کدام ویتامین از سطح حفره دهان و لثه ها محافظت می کند

پاسخ — ویتامین C

طراح سوال — Ahmad_Al_79