کدامیک از علائم کمبود کلسیم نیست

علم و دانش 1043

کدامیک از علائم کمبود کلسیم نیست

پاسخ — فشار خون پایین                      گزینه های غلط (درد های قاعدگی.خشکی پوست و ناخن.بی خوابی)

طراح سوال — Swan.K