گرم ترین سیاره در کهکشان راه شیری کدام است

طلایی 63

گرم ترین سیاره در کهکشان راه شیری کدام است

پاسخ — زهره

طراح سوال — Quizofkings