علم و دانش 52

کدام یک جزو استخوان های دست محسوب نمی شود

پاسخ — تیبیا

طراح سوال — hoda7469