علم و دانش 102

آدرنالین از کدام یک از غدد ترشح می شود

پاسخ — فوق کلیوی

طراح سوال — Mrs_obscure