علم و دانش 383

طلا.جیوه.مس … همگی … هستند

پاسخ — سدیم.فلز

طراح سوال — Negarbarazandeh