علم و دانش 420

کدام فلز بیشترین انعطاف پذیری را دارد و می توانیم صفحاتی با ضخامت کمتر از یک میکرون را داشته باشیم

پاسخ — طلا

طراح سوال — ElooCh