علم و دانش 433

یکای اندازه گیری نیرو چیست

پاسخ — نیوتون

طراح سوال — ❣Bad❤Girl❣