علم و دانش 230

دومین لایه در ساختار دندان چه نام دارد

پاسخ — عاج

طراح سوال — mahdiar joooon