علم و دانش 441

محیطی که دربر گیرنده گازهای دورتادور زمین است چه نام دارد

پاسخ — اتمسفر

طراح سوال — ___romina___