علم و دانش 525

متفورمین برای درمان کدام بیماری بکار میرود

پاسخ — دیابت

طراح سوال — Hahaha1234