فلزی غیر آهنی و آلیاژی از مس و روی که دارای حداقل 50 درصد مس است