علم و دانش 168

جنس کدام مورد مثل هم است

پاسخ — مو و ناخن.کراتین

طراح سوال — emad-66