علم و دانش 227

نشانه خاص بیماری پارکینسون چیست

پاسخ — لرزش

طراح سوال — باراناجووووون95