علم و دانش 407

کدام عنصر فلزی بالا ترین نقطه ذوب را دارد

پاسخ — تنگستن

طراح سوال — Ahmad_Al_79