علم و دانش 29

از جمله علائم بیماری پارکینسون چیست

پاسخ — لرزش غیرارادی بدن

طراح سوال — rinaa_z